0221 800 699 32 | 0177 71 73 107 info@conversial.de
Zapytanie o wycenę

W celu uzyskania wyceny tłumaczenia, prosimy wysłać poniższy formularz, załączając plik z tekstem.
Bezpieczeństwo danych: Informacje przechowywane są wyłącznie na niemieckim serwerze. Twoje dokumenty będą traktowane w sposób poufny. Tłumaczenia są wykonywane z uwzględnieniem najwyższego bezpieczeństwa danych. Zabezpieczone certyfikatem SSL.

Cennik

Tłumaczenia pisemne

Języki Cena za linijkę *
Tekst ogólny Tekst specjalistyczny
Polski <> Niemiecki od 1 € / linijka * od 1,20 € / linijka
Dalsze języki na zapytanie od 1,20 € / linijka od 1,40 € / linijka
Polski <> Niemiecki od 1,20 € / linijka od 1,40 € / linijka
Dalsze języki na zapytanie na zapytanie na zapytanie

* Do powyżej podanych cen doliczany jest ustawowy podatek Mehrwertsteuer w wys. 19%.

Języki Cena za słowo *
Tekst ogólny Tekst specjalistyczny
Polski <> Niemiecki od 12 ct. / słowo * od 15 ct. / słowo
Dalsze języki na zapytanie od 15 ct. / słowo od 17 ct. / słowo
Polski <> Niemiecki od 15 ct. / słowo od 17 ct. / słowo
Dalsze języki na zapytanie na zapytanie na zapytanie

* Do powyżej podanych cen doliczany jest ustawowy podatek Mehrwertsteuer w wys. 19%.

Tłumaczenia ustne

Język Cena za godzinę tłumaczenia*
Polski <> Niemiecki od 50,00 € /h
Dalsze języki na zapytanie na zapytanie

*Do powyżej podanych cen doliczany jest ustawowy podatek Mehrwertsteuer w wys. 19%.

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Cena tłumaczenia przysięgłego zależy od rodzaju dokumentu i objętości tekstu. Poniżej znajdują się ceny ryczałtowe dla wybranych dokumentów (MwSt. w cenie):

Dokument: Polski > Niemiecki Cena
Skrócony akt urodzenia 25,00 €
Zupełny akt urodzenia 35,00 €
Skrócony akt małżeństwa 25,00 €
Zupełny akt małżeństwa 35,00 €
Zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego 25,00 €
Zaświadczenie od 25,00 €/strona
Świadectwa i dyplomy od 25,00 €/strona

 

Korekta tekstu pod względem stylistycznym (Lektorat) oraz korekta błędów gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych (Korrektorat)

Języki Cena za godzinę*
Polski <> Niemiecki od 30,00 € / h (Korrektorat)
od 40,00 € /h (Lektorat)
Polski <> Angielski od 40,00 € / h (Korrektorat)
od 50,00 € /h (Lektorat)
Angielski <> Niemiecki od 40,00 € / h (Korrektorat)
od 50,00 € / h (Lektorat)

*Do powyżej podanych cen doliczany jest ustawowy podatek Mehrwertsteuer w wys. 19%.

Informacje dodatkowe:

  • Cena za tłumaczenie zależy od ilości znaków tekstu i od stopnia trudności oryginału.
  • Przy tłumaczeniu arkuszy kalkulacyjnych w Excelu, prezentacji w PowerPoint, dokumentów HTML cena jest ustalana za godzinę.
  • W przypadku stałych zleceń mogą zostać ustalone korzystniejsze ceny.
  • Dodatkowe usługi będą rozliczane osobno po wcześniejszm ustaleniu.
  • Termin oddania gotowego tłumaczenia zależy od objętości i stopnia trudności zlecenia.
  • Dokumenty mogą zostać przesłane pocztą w wydrukowanej formie, faksem lub drogą emailową (jako plik DOC lub PDF).
  • Najniższa wartość zlecenia wynosi za tłumaczenie (medyczne, prawnicze, techniczne) 35,00 euro plus 19% MwSt.